Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
थोरांची ओळख
Thoranchi Olakh

Marathi

0 Reviews | Write Review

64
80 gms
Paperback
978-81-945333-0-6

17.00 % OFF 60.00 / $0.82

Summary of Book

मुलांचे एक स्वतंत्र भावविश्व आहे. या भावविश्वात पुस्तकातील टपोरी अक्षरे आणि थोर माणसांना निश्चित जागा आहे. आजच्या मुलांमधून उद्याचा समृद्ध माणूस घडवायचा असेल तर त्याला थोरांची ओळख हवीच. आपण मोठे व्हावे ही मुलांची उपजत ओढ आहे. हे मोठेपण त्यांच्या आवाक्यात यायला हवे. त्यासाठी थोर माणसांचे देव किंवा अवतार करून चालणार नाही. उलट थोरांचे माणूसपणच अधिक ठळक करायला हवे.

किशोर मांदळे यांनी बळीराजा, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपती शिवराय, महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांची या दृष्टिकोनातून नेमकी ओळख 'थोरांची ओळख' या पुस्तकात करून दिलेली आहे. हे पुस्तक आपल्या मुलांना उपलब्ध करुन द्यावे असेच आहे. आपल्या मुलामुलींच्या वाढदिवसा प्रसंगी अथवा बक्षीस किंवा भेट देण्यासाठी हे पुस्तक उत्कृष्ट आहे.  

Preview

Preview
Preview
Preview
Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.