Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning

Article/Chapter Title :

ग्रामपातळीवरील शासन-प्रशासन

ग्रामसभा: प्रभावी शासन प्रशासनासाठी

७७-९३

शासकीय उपक्रम , विकास प्रशासन , ग्रामपंचायत , ग्रामशासन-प्रशासन

Gatha Cognition Free Publication
Cross Referance

भारतीय शासन व्यवस्थेत गाव हा सुरवातीपासूनच राज्य कारभारचा स्थानिक घटक आहे. वर्तमान शासन व्यवस्थेत ग्रामपंचायत ग्रामपातळीवर कार्यरत असली तरी वरिष्ठ शासन-प्रशासनातील विविध यंत्रणा व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी देखील ग्रामपाळीवर कार्यरत आहेत. गावाच्या हद्दीत काम करणार्‍या प्रत्येक घटकाचे कार्ये व जबाबदारी यांचा ग्रामसभेशी असणार्‍या संबंधाचे विश्लेषण या प्रकरणात केलेले आहे.

ग्रामसभा ही तळापासून काम करणारी परिणामकारक संस्था आहे.

शासन विविध विभागांच्यामार्फत गावात येऊन विकासकार्ये करते.

ग्रामसभा आपले दृष्टीकोण-अपेक्षा ठराद्वारे शासनापर्यंत पोहचवू

ग्रामसभा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेऊ शक

Recommend for this Chapter