Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
भगवान बुद्ध
भगवान बुद्ध
Gatha Cognition.
978-81-932622-2-1
dx.doi.org/10.21523/gcb6
Gatha Cognition Free Publication
Cross Referance

भगवान बुद्ध

प्रस्तावना
आर्यांचा जय
समकालीन राजकीय परिस्थिती
समकालीन धार्मिक परिस्थिती
गोतम बोधिसत्त्व
तपश्चर्या व तत्त्वबोध
श्रावकसंघ
आत्मवाद
कर्मयोग
यज्ञयाग
जातिभेद
मांसाहार
दिनचर्या
आधारभूत ग्रंथ
Book Call For Book